Få vores nyheder på mail

Nyt pensionsfradrag skal gøre det attraktivt at spare op til pension

Nyhed   •   Jun 14, 2018 09:57 CEST

I starten af februar indgik regeringen en politisk aftale med Dansk Folkeparti. Aftalen var
en del af den pensionsreform, som partierne i efteråret sidste år blev enige om skulle
gennemføres. Det primære formål med aftalen var at gøre op med det såkaldte
samspilsproblem, som – på grund af modregning i offentlige ydelser – gør det mindre
attraktivt at spare op til pension. Denne aftale blev vedtaget ved lov d. 1. juni.

Nyt pensionsfradrag
Folketinget har vedtaget lov om at indføre et ekstra fradrag for pensionsindbetalinger på op til
70.000 kr. om året. Fradraget udgør 12% for personer, der har mere end 15 år til
folkepensionsalderen, mens fradraget for personer med mindre end 15 år til pension udgør 32%. Forskellen i fradragssatserne hænger sammen med, at samspilsproblemet er størst for personer, der er tættere på folkepensionsalderen.

Det nye fradrag er et ligningsmæssigt fradrag og fradrages derfor i kommune- og kirkeskatten. I en
gennemsnitskommune betyder det – når fradraget er fuldt indfaset i 2020 – en årlig gevinst (skatteværdi) på op til 2.200 for personer med den lave fradragssats og op til 5.800 kr. for personer med den høje fradragssats (se Tabel 1).

Ud over det nye pensionsfradrag vedtog Folketinget også ændringer til beskæftigelsesfradraget, der også skal medvirke til at gøre det mere attraktivt at spare op til pension. De nye regler indfases gradvis og er fuldt indfaset i 2020.

Får effekt med tilbagevirkende kraft
De nye regler blev vedtaget i Folketinget d. 1. juni med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2018.
Alle, der indbetaler til en fradragsberettiget pensionsopsparing, vil automatisk få det nye
fradrag.

Kontakt din mægler, hvis du ønsker mere information.