Få vores nyheder på mail

Regeringen vil have folk til at blive længere på arbejdsmarkedet

Nyhed   •   Jun 27, 2017 14:16 CEST

I forlængelse af det for nyligt fremlagte pensionsudspil, der skal sikre, at danskerne bliver længere på arbejdsmarkedet, kunne regeringen tirsdag præsentere en aftale indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Aftalen omfatter bl.a. ændringer, der skal forsøge at løse det såkaldte samspilsproblem mellem private pensioner og folkepensionen, samt andre offentlige ydelser som pensionist. Derudover indeholder aftalen ændringer for ratepensioner, udbetaling af efterlønsbidrag samt udbetaling af det såkaldte ventetillæg. Forhandlingen om øvrige punkter fra forslaget udskydes til efteråret.

Samspilsproblemet

Aftalen forsøger at adressere det såkaldte samspils-problem, hvor udbetalinger fra pensionsordninger medfører modregning i folkepensionen og andre offentlige ydelser som pensionist. Modregning betyder, at én krones ekstra udbetaling (efter skat) fra den private pensionsordning medfører mindre en én krones indkomstfremgang qua reduktionen i de offentlige pensioner.

Indbetalingsgrænsen for alderspensioner hæves til 50.000 kr. efter skat de sidste fem år op til pension, da samspilsproblemet er størst her. Det svarer til ca. 86.000 kr. før skat for ikke-topskatteyder eller ca. 20 pct. af lønnen. Indbetalingsgrænsen reduceres imidlertid til 5.000 kr., hvis du har mere end fem år til pension.

Sammenlignende beregningseksempel mellem eksiste-rende og aftalt system kan ses i Tabel 1.

Reducering af tidligste pensionsalder

Tidligste pensionsudbetalingsalder reduceres fra fem til tre år før folkepensionsalder. Formålet er at understøtte en senere tilbagetrækningsalder. Dette vil dog kun gælde for ordninger indgået efter forslagets ikrafttrædelse.

Udbetaling af ventetillæg

En udskydelse af udbetalingen af folkepensionen giver en bonus i form af det såkaldte ”ventetillæg”, som skal give incitament til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Udbetalingsperioden for ventetillægget ændres til en periode på 10 år i stedet for den nuværende livslange udbetaling samtidig med, at en engangsudbetaling kombineret med en 10-årig udbetaling også kan vælges. Se eksempel i tabel 2.

Øvrige ændringer

§Den maksimale udbetalingsperiode for ratepensioner ændres til 30 år fra de nuværende 25 år.

§Mulighed for skattefri udbetaling af efterlønsbidrag i 2018.

§Afsættelse af 2,5 mia. kr. til yderligere tiltag på pensionsområdet – anvendelsesområdet er på nuværende tidspunkt ikke nærmere defineret.

Forhandlingen om de øvrige fremsatte forslag udskydes til efteråret.

Aons anbefaling

Med de punkter, der indtil videre er opnået enighed om, er det vores holdning, at det ikke giver anledning til nogle ændringer for medarbejderne her og nu. Vi anbefaler at afvente forhandlingerne om de 2,5 mia. kr. til efteråret. Herefter vil vi vurdere den samlede pakke og komme med vores anbefalinger til medarbejderne.


Kilde: Finansministeriet (2017), Flere år på arbejdsmarkedet


Tabel 2

Kilde: Finansministeriet (2017), Aftale om flere år på arbejdsmarkedet