Gå til indhold
Ny forbedret forsikring ved tab af erhvervsevne

Nyhed -

Ny forbedret forsikring ved tab af erhvervsevne

I tidligere nyhedsbreve har vi skrevet om behovet for opdatering af pensionsselskabernes forsikringer af tab af erhvervsevne-produkter. Kravet til udvikling er kommet som følge af fleks- og førtidspensionsreformerne i 2013 og sygedagpengereformen i 2014.

Det nye produkt

Stort set alle de kommercielle pensionsselskaber er nu kommet med et forbedret tab af erhvervsevne produkt. Helt kort går forbedringen ud på, at forsikringen nu giver en tillægsudbetaling i de situationer, hvor medarbejderen er i et jobafklarings- eller ressourceforløb.

Behovet for en tillægsudbetaling fra forsikringen er opstået, fordi kommunerne modregner deres udbetaling med udbetalingen fra forsikringen. Det betyder i mange situationer, at kommunen ikke udbetaler noget. Medarbejderen er derfor afhængig af, at forsikringen erstatter kommunes udeblivende udbetaling.

Status i markedet

Der er lidt forskel på størrelsen af tillægsudbetalingen i selskabernes produkter, men i princippet er virkningen den samme. Aon har brugt mange ressourcer på at analysere forsikringerne og har i den forbindelse været i dialog med mange virksomheder og medarbejdere. Status er, at de fleste har fået implementeret det nye produkt i deres pensionsordning. Vi forventer, at resten af virksomhederne følger trop i første halvår 2017.

Aons vurdering

Pensionsselskaberne har løst en vigtig udfordring og innovativt udviklet et forbedret tab af erhvervsevne-produkt. Aon har vurderet tre eksempler på udvalgte selskabers udformning af det nye produkt.

  • SEB Pension har udviklet den bedste tillægsudbetaling under jobafklaring og ressourceforløb. Tillægsbeløbet, der udbetales, er det højeste i markedet. Medarbejderen betaler kun for det nødvendige tillægsbeløb, der udbydes til en konkurrencedygtig pris.
  • Nordea Liv & Pension har været nyskabende og tilbyder nu et produkt, der automatisk tilpasses medarbejderens lønudvikling. Jo højere løn jo mindre udbetaler de offentlige ydelser, derfor skal forsikringen dække en større andel, når lønnen stiger. Det nye produkt sikrer, at medarbejderen samlet opnår samme dækning uanset lønniveau.
  • PFA Pensions første version af det nye produkt har nogle børnesygdomme - f.eks. for lav kompensation til arbejdsgiver samt forringelse af krav til helbredsoplysninger. Sidstnævnte er dog allerede taget af bordet. Nu kommer en forbedret version, der retter op på børnesygdommene. Med forbedringerne er PFA Pensions produkt fuldstændig på markedsniveau. Det forbedrede produkt forventes at blive tilbudt allerede fra august 2017.

Aon har vurderet pensionsselskabernes tab af erhvervsevne-produkter ved følgende tre hovedelementer: Gennemsigtighed, tryghed og købekraft. Derudover er selskaberne vurderet ud fra, hvad den enkelte virksomhed prioriterer og vægter højest.

Emner

Tags


Aon Denmark er en del af Aon plc. En førende global professionel rådgivningsvirksomhed med en bred vifte af risiko-, pensions- og sundhedsløsninger. Vores 50.000 kolleger i 120 lande styrker resultater for kunder ved at bruge proprietære data og analyser til at levere indsigt, der reducerer volatiliteten og forbedrer ydeevnen.

I Danmark har vi tre kontorer - i København, Kolding og Århus - hvor et team på 180 dygtige og engagerede mennesker betjener et bredt udsnit af danske og internationale virksomheder.

Aon er en hovedpartner for Manchester United 

Pressekontakt

Jacob Schlundt

Jacob Schlundt

Pressekontakt Head of Marketing & Communications +45 51976225

Relaterede nyheder