Gå til indhold
Sundhed: Risici og omkostninger i jeres virksomhed

Nyhed -

Sundhed: Risici og omkostninger i jeres virksomhed

Mange virksomheder arbejder på at forbedre sundheden blandt deres medarbejdere, øge trivslen og herved medvirke til at øge produktiviteten. Ofte er de mange velmenende tiltag dog ikke synlige på virksomhedens bundlinje. Det kan der være mange årsager til, og løsningen er ikke ens for alle.

For at kunne skabe forventning, om at de sundhedsfaglige indsatser giver værdi, er det vigtigt at få et klart billede af de risici og omkostninger, der medfølger. Aon er en god samarbejdspartner til at skabe dette klare billede.

Anbefalingsrapport fra Aon

Aon kan rådgive inden for et bredt felt i relation til virksomheders forsikringsprogrammer. Det er muligt at indgå en aftale med Aon om gennemførelse af en fuld produkt- og risikoanalyse relateret til medarbejdersundhed og produktivitet.

I forbindelse med udførsel af analysen søger vi blandt andet indsigt i jeres sygefravær, APV og trivselsmålinger, risikoregnskaber i jeres forsikringsprogrammer, interne og eksterne initiativer på arbejdsmiljøområdet.

Indsigten i ovennævnte materiale giver os mulighed for at få et klart billede af jeres nuværende risici, hvordan de fordeler sig, årsagen hertil og hvad de koster jer. Gennem vores forståelse for jeres nuværende indsatser på sundheds- og arbejdsmiljøområdet, bliver vi i stand til at kunne rådgive jer om mulige nye veje at gå. Dette gør vi, for at skabe den værdi, I ønsker at opnå med jeres indsatser.

Aons analyse kan muligvis finansieres udefra

Resultatet af analysearbejdet er ikke alene interessant for jer som arbejdsgiver, men kan tillige have stor interesse for de forsikringsselskaber, der bærer risikoen for længerevarende sygdomsforløb og arbejdsskader for jeres medarbejdere.

Aon har derfor gode erfaringer med at opnå hel eller delvis finansiering af analysearbejdet fra jeres forsikrings- og sundhedsleverandører. Det skyldes den delte interesse i, at I som arbejdsgivere bliver endnu bedre til målrettede forebyggende og behandlende initiativer.

Herudover vil resultatet af analysen ofte kunne have indflydelse på forhandlinger af fremtidige priser på de forsikringer, der vedrører jeres medarbejdere.

Hvis I får fat i de udsatte medarbejdere i tide, gør I ikke kun en forskel for medarbejderne, men I forbedrer også produktiviteten, nedbringer sygefraværet og forbedrer risikoregnskaberne på jeres forsikringsprogrammer.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte vores specialist på området, Jesper Steen Jensen, hvis du vil høre mere om medarbejdersundhed og forebyggelse. Du kan skrive til Jesper på jesper.jensen@aon.dk, eller ringe til ham på telefon 22657624.

Emner

Tags


Aon Denmark er en del af Aon plc. En førende global professionel rådgivningsvirksomhed med en bred vifte af risiko-, pensions- og sundhedsløsninger. Vores 50.000 kolleger i 120 lande styrker resultater for kunder ved at bruge proprietære data og analyser til at levere indsigt, der reducerer volatiliteten og forbedrer ydeevnen.

I Danmark har vi tre kontorer - i København, Kolding og Århus - hvor et team på 180 dygtige og engagerede mennesker betjener et bredt udsnit af danske og internationale virksomheder.

Aon er en hovedpartner for Manchester United 

Pressekontakt

Jacob Schlundt

Jacob Schlundt

Pressekontakt Head of Marketing & Communications +45 51976225

Relaterede nyheder